Logo FHU Maleko - usługi marketingowem Serbia Chorwacja Bałkany,SPECJALNOŚĆ BAŁKANY

 


+48 604 450 154

e-mail: info@maleko.net

Maleko - Oferta 


 

Oferta PHU MALEKO Bronisław Kotwicz obejmuje kilka  rodzajów działalności wykonywanych dotychczas, co jednak nie przesądza o zamknięciu możliwości dla zleconych działań nowych, na bazie wszechstronnej znajomości czynników miejscowych kształtujących rynki państw powstałych po byłej Socjalistycznej Federacyjnej Republice Jugosławii i jej następcach, tj. czynników historycznych, etnicznych, kulturowych, politycznych i gospodarczych.